Oct 31, 2020   6:32 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Course syllabus N422Z0_4I - Základy sietí (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N422Z0_4I
Názov predmetu: Základy sietí
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Úvod, dátové siete, sieťové diagramy, sieťové aplikácie, LAN a WAN siete
2. Základy sietí: TCP/IP a OSI model
3. WAN technológie, fyzická vrstva
4. LAN Ethernet
5. IP adresovanie, IPv4, IPv6
6. IP služby (ARP, DNS, ACL, NAT)
7. Úvod do smerovačov,
8. Konfigurácia smerovačov (IP adresy, hodiny, duplex/rýchlosť, príkazy, statické smerovanie …)
9. Protokoly smerovačov - OSPF
10. Protokoly smerovačov - EIGRP
11. Prepínače (základná konfigurácia, MAC, CAM tabuľky)
12. Prepínače (VLAN, trunk, STP, bezpečnosť portov…)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: