19. 10. 2019  12:46 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42213_4B - Informatizácia a informačné systémy (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42213_4B
Názov predmetu: Informatizácia a informačné systémy
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Statické a dynamické stránky, web technológie -- HTML a XHTML, tvorba html dokumentu (dotácia 1/2)
2.XHTML: základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu) (dotácia 1/2)
3.XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy (dotácia 1/2)
4.XHTML: grafika, tabuľky (dotácia 1/2)
5.XHTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára (dotácia 1/2)
6.XHTML: rámce, applety, servlety (dotácia 1/2)
7.CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov (dotácia 1/2)
8.CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy (dotácia 1/2)
9.CSS: číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie (dotácia 1/2)
10.CSS: triedy a identifikátory (dotácia 1/2)
11.Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba (dotácia 1/2)
12.Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy (dotácia 1/2)
13.Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook (dotácia 1/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: