24. 6. 2019  13:19 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I2_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I2_4I
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Priemyselný riadiaci systém FOXBORO (dotácia 6/18)
 
a.Úvod do koncepcie FOXBORO
b.Implementácia PID regulátorov
c.Tvorba grafického užívateľského rozhrania

2.Priemyselný riadiaci systém SIMATIC (dotácia 6/18)
 
a.Programovanie pomocou rebríkovej logiky
b.Implementácia logického stavového riadenia
c.Tvorba grafického užívateľského rozhrania
d.Implementácia grafického rozhrania na dotykových paneloch


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: