29. 1. 2020  2:05 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414N0_4I - Nové trendy v organickej syntéze (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414N0_4I
Názov predmetu: Nové trendy v organickej syntéze
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Udržateľný rozvoj
Zelená chémia
Aplikácie iónových kvapalín v organickej syntéze
Blesková vákuová pyrolýza
Organická syntéza s využitím polymérnych nosičov
Organická syntéza vo fluórovanej fáze, plynnej fáze, tuhej fáze
Reakcie v plazme
Mikrovlnná katalýza a sonochémia
Kombinatoriálna chémia
Biokatalýza


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: