21. 1. 2020  17:33 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414S2_4I - Stereochémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414S2_4I
Názov predmetu: Stereochémia
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Štruktúra, konfigurácia, konformácia. Stereoizoméria, enantioméry, diastereoméry. Symetria, prvky symetrie. Absolútna a relatívna konfigurácia. Vlastnosti a delenie stereoizomérov. Racemizácia. Chiroptické vlastnosti. Heterotópne ligandy, prochiralita. Stereochémia alkénov. Konformácia acyklických molekúl. Konfigurácia a konformácia cyklických molekúl. Chiralita molekúl bez stereogénnych centier.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: