Jan 19, 2020   8:09 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Course syllabus 414L2_4B - Laboratórne cvičenie z organickej chémie II (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 414L2_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Syntéza vybraných organických zlúčenín (dotácia 0/13)
 
a.Kyselina acetylsalicylová
b.Kyselina benzilová
c.Octan etylový
d.Kyselina barbiturová
e.Acetoctan etylový
f.Kyselina benzoová
g.Kyselina škoricová
h.Kyselina benzoová a benzylalkohol
i.4-Nitrochlórbenzén
j.4-Jódnitrobenzén


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 06. 2018.

Type of output: