Nov 18, 2019   3:46 p.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus 414V0_4D - Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou
Kód predmetu: 414V0_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť a doplniť základné princípy vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou organických zlúčenín.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Kinetické a termodynamické parametre organických reakcií. Reagenty a mechanizmy organických reakcií. Korelačné vťahy medzi štruktúrou a reaktivitou. Solvent efekt. Kyslosť a zásaditosť, elektrofilita a nukleofilita. Kinetický izotopový efekt. Stérické a konformačné vlastnosti organických molekúl. Katalýza organických reakcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JURÁŠEK, A. Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií. Bratislava : Veda, 1989. 370 s.
CAREY, F A. -- SUNDBERG, R J. Advanced Organic Chemistry, fifth edition. Part A: Structure and Mechanisms. New York: Springer, 2007. 1199 s. ISBN 978-0-387-44897-8.
ANSLYN, E V. -- DOUGHERTY, D A. Modern Physical Organic Chemistry. USA: University Science, 2005. 1104 s. ISBN 1-891389-31-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: P 28-50 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: