9. 4. 2020  20:20 Milena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416A2_4I - Aplikovaná náuka o farbe (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416A2_4I
Názov predmetu: Aplikovaná náuka o farbe
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Svetlo a farba, fyzikálne princípy vzniku farebného svetla, fotometria
Zrak a farebné videnie, vznik zrakového vnemu, psychofyzikálne atribúty farby, poruchy farebného videnia
Objektívne meranie farby: kolorimetria, kolorimetrické farbové priestory, kolorimetre
Hodnotenie farebných rozdielov
Systémy farieb – Color Order Systems
Aditívna a subtraktívna syntéza farby
Koloranty, vzťah chemickej štruktúry a farebnosti látok, klasifikácia kolorantov
Farebná fotografia
Vlastnosti a hodnotenie farebného obrazu
Degradácia kolorantov a farebných vrstiev, odfarbovanie
Prípadové štúdie využitia teórie farby a kolorimetrie pri analýze objektov dedičstva


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: