Nov 12, 2019   6:27 a.m. Svätopluk
Academic information system

Course syllabus N416T1_4I - Tlačená elektronika (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416T1_4I
Názov predmetu: Tlačená elektronika
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Dôvody, ciele a hlavné problémy tlačenej elektroniky
2. Elementárne elektronické prvky,
3. Plošná a objemová elektrická vodivosť materiálov
4. Materiály v tlače. elektronike, anorganické materiály
5. Organické materiály a vodivé polyméry
6. Roll to roll procesy v tlačenej elektronike
7. Špecifiká, požiadavky a odlišnosti od klasickej tlače
8. Iné ovrstvovacie techniky
9. Tlačené systémy: RFID, tlačené batérie
10. Svietivé systémy, OLED, displeje
11. Fotovoltaické systémy, OPV, DSSC, hybridné
12. Tenkovrstvové tranzistory TFT a pamäte
13. Ochranné vrstvy zapuzdrenie a dlhodobá stabilita/funkčnosť


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: