31. 10. 2020  10:55 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MZZS - Mechanika zemín a základanie stavieb (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-MZZS
Názov predmetu:
Mechanika zemín a základanie stavieb
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum staveniska (dotácia 0/0)
 
a.
základové pomery
b.
geotechnické kategórie

2.
Klasifikácia zemín a fyzikálne vlastnosti zemín (dotácia 0/0)
 
a.
Zatriedenie a pomenovanie zemín
b.
Zrnitostný rozbor zemín
c.
Objemové tiaže, pórovitosť, stupeň nasýtenia, vlhkosť, Atterbergove medze, stupeň uľahnutosti a index konzistencie

3.Mechanické vlastnosti zemín (dotácia 0/0)
 
a.
Stlačiteľnosť, šmyková pevnosť, presadavosť

4.Plošné základy (dotácia 0/0)
 
a.
druhy, spôsoby použitia, spôsoby realizácie
b.
návrh plošných základov

5.
Pilótové základy (dotácia 0/0)
 
a.druhy, spôsoby použitia, spôsoby realizácie
b.
návrh pilótových základov

6.
Stavebné jamy (dotácia 0/0)
 
a.spôsoby budovania, spôsoby pažení, kotvení a tesnení
b.návrh paženia, kotvenia a odvodnenia

7.
Zlepšovanie základových pôd (dotácia 0/0)
 
a.
spôsoby a vhodnosť použitia

8.
Zakladanie v náročných podmienkach (dotácia 0/0)
 
a.
násypy, zosuvné územia, poddolované územia, zakladanie na presadvých zeminách

9.
Rekonštrukcie a sanácie základov (dotácia 0/0)
 
a.
metódy a spôsoby realizácie

10.
Oporné a vystužené konštrukcie (dotácia 0/0)
 
a.
oprné múry
b.vystužovanie zemín geosyntetikou

11.
Geotechnický monitoring (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: