17. 2. 2020  15:13 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-NRGS - Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-NRGS
Názov predmetu: Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: