19. 11. 2019  6:06 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-HREHJ - Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-HREHJ
Názov predmetu: Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
•Vznik extrémnych odtokových situácií, meteorologické a hydrologické aspekty
•Potenciál, citlivosť, zraniteľnosť povodí vzhľadom na extrémne hydrologické situácie a ich kvatifikácia
•Metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok, regionálne metódy odhadu extrémnych hydrologických prvkov
•Aplikácia geoštatistických metód a metód matematického modelovania pri odhade extrémnych zrážok a prietokov
•Analýza hydrologického a hydraulického rizika a manažment rizík extrémnych odtokových situácií
•Technické opatrenia na zníženie rizika tvorby extrémnych odtokových situácií na povodiach


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: