11. 8. 2020  0:16 Zuzana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-AT - Ateliérová tvorba (SvF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AT
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Projekt bude obsahovať zadanie bytového domu s prehodnotením typologicko - architektonického riešenia (výkresy). V projekt na stavebné povolenie vypracuje technickú situáciu, vybraný pôdorys s legendami miestností, použitých materiálov a rozpracovaný priečny rez (schodiskom) a TZB.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 30. 03. 2020.

Typ výstupu: