Sep 20, 2020   9:39 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus B1-AT - Ateliérová tvorba (SvF - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-AT
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Projekt bude obsahovať zadanie bytového domu s prehodnotením typologicko - architektonického riešenia (výkresy). V projekt na stavebné povolenie vypracuje technickú situáciu, vybraný pôdorys s legendami miestností, použitých materiálov a rozpracovaný priečny rez (schodiskom) a TZB.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 08. 09. 2020.

Type of output: