Aug 21, 2019   3:50 p.m. Jana
Academic information system

Course syllabus B1-SMA2 - Softvér (Mathematica 2) (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SMA2
Názov predmetu: Softvér (Mathematica 2)
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
- Derivácie, integrály funkcie viac premenných, krivkové a plošné integrály.
- Extrémy funkcií viac premenných.
- Vektorový diferenciálny počet.
- Grafika v priestore.
- Vlastné čísla a vlastné vektory matíc.
- Užívateľské funkcie, programovanie v systéme Mathematica.
- Práca s externými súbormi.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: