16. 7. 2019  4:39 Drahomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_INTER-DA - Interdisciplinárne aspekty (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_INTER-DA
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Prednášky (dotácia 24/0)
 
a.Metavedné a vedné východiská priestorovo-plánovacej činnosti
b.Právne vedy, legislatívne aspekty v priestorovom plánovaní
c.Ekonomické vedy, manažment a manažérske zručnosti v priestorovom plánovaní
d.Prírodné a osobitne environmentálne vedy a Európska politika v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a dokumenty platné pre priestorové plánovanie
e.Sociálne vedy a teórie, poznatky zo sociológie, psychológie a demografie a ich využitie v priestorovom plánované


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: