Apr 9, 2020   9:28 a.m. Milena
Academic information system

Course syllabus I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EX_TZ
Názov predmetu: Exkurzia
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Type of output: