21. 2. 2020  20:34 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EX_TZ
Názov predmetu: Exkurzia
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: