23. 1. 2020  14:57 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN7M9_AU - Ateliér navrhovania VII (modulu M 9) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
Kód predmetu: 1_AN7M9_AU
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: