23. 1. 2020  15:28 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN7M9_AU - Ateliér navrhovania VII (modulu M 9) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN7M9_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modulu M 9)
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: