22. 1. 2020  10:19 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_VKU_U - Vybrané kapitoly urbanizmu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VKU_U
Názov predmetu: Vybrané kapitoly urbanizmu
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Podzemný urbanizmus (dotácia 1/1)
 
a.Historické podzemie
b.Súčasné využívanie podzemnej dimenzie
c.Teória podzemia
d.Trendy a perspektívy

2.Typológia sídiel (dotácia 1/2)
 
a.Zakladanie sídiel- podstata pôdorysných osnov
b.Rozvoj pôdorysných štruktúr sídiel v rôznych obdobiach stavby miest a urbanizácie - zámery a ciele
c.Perspektívy a trendy v rozvoji pôdorysných osnov


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: