22. 1. 2020  9:34 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_UEK_U - Urban Economy (FA - SS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_UEK_U
Course unit title: Urban Economy
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)
seminar1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 4
 
Recommended semester/trimester: Urban Design - master (compulsory), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VITKOVÁ, Ľ. Urbanistická ekonómia; ako faktor územného rozvoja. Bratislava: STU Bratislava, 2001. 123 p. ISBN 80-227-1588-3.
VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: ROAD, 2008. 113 p. ISBN 978-80-88999-35-5.

 
Language of instruction: slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 30

ABCDEFX
73,3 %16,7 %6,7 %0 %3,3 %0 %
Name of lecturer(s): Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak, english
 
Last modification: 30. 4. 2019
Supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 04/30/2019.

Typ výstupu: