17. 1. 2020  13:49 Nataša
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_UEK_U - Urbanistická ekonómia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_UEK_U
Názov predmetu: Urbanistická ekonómia
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Prednášky (dotácia 2/0)
 
a.Význam UE v rámci ÚP a životného prostredia.
b.Trh pozemkov a nehnuteľností. Vývoj cien pozemkov a nehnuteľností.
c.Teórie priestorovej organizácie miest
Vplyv trhu na rozmiestňovanie aktivít (funkcií) v urbanizovanom území.
Vplyv ekonómie na priestorové a funkčné využitie územia. Kritéria ekonomickej efektívnosti využitia územia.
d.Začlenenie ekonomických prác do procesu ÚP.

2.Cvičenia (dotácia 0/1)
 
a.Kvantifikácia využitia územia na úrovni zóny a sídla.
b.Feasibility study.
c.Výpočet ceny územno-plánovacích prác.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: