27. 10. 2020  23:16 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATS1_AU - Studio Seminar I - Design of Master Plan (FAD - WS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Course unit title: Studio Seminar I - Design of Master Plan
Course unit code:
2_ATS1_AU
Mode of completion and Number of ECTS credits:
Classified fulfillment of requirements (3 credits)
 
Name of lecturer: Ing. arch. Karol Görner, PhD. (examiner, instructor)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (examiner, instructor) - slovak
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (examiner, instructor, person responsible for course) - slovak
 
Learning outcomes of the course unit:
By passing the subject, the student will acquire basic skills in using the methods and techniques of the urban part of the work on land use planning documentation, as well as basic principles of cooperation and coordination of public transportation and technical services of the solved area. The student will understand the principles of an urban concept through regulation of the area and regulation of individual building constructions on both the levels of a settlement and a zone.
 
Prerequisites and co-requisites:
none
 
Course contents:
The aim of the subject is design of a land use plan of a zone and a land use plan of a settlement. The subject contains three assignments:
1. Adaptation of an urban solution of a zone by amendments to the existing urban plan of a settlement.
2. Design of a selected part of a zone up to the level of landuse or build-up plan on the zonal level.
3. Drawing of the planned regulation into the town plan.
The assignments are accompanied by short text and tables. The students work on the first assignment in pairs, the second, and the third assignments are worked on individually.
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Kováč, B.: Miera regulácie v územných plánoch obcí. In: Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru. Brno : Ústav územního rozvoje, 2013. - ISBN 978-80-87318-23-2
Kováč, B.: Problematika zelene v územnoplánovacej dokumentácii, In: Aktuálne problémy krajinnej arch. a krajinného plánovania, Zbor. ved. prísp. Bratislava VEDA, 2013 ISBN 978-80-224-12
Kováč, B.: Regulačné plány, skriptum, ŠIS FA STU, 1996
Kováč, B.: Technická infraštruktúra, špecifický problém v tvorbe územných plánov, In: Město, venkovský prostor a krajina I., Zborník z medzinárodnej konferencie FA ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-902945-3-7
Slovenská komora architektov : Dokumenty jún 2010 : zákon č.50/1976, vyhlášky 55/2001, 453/2000. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2010

 
Planned learning activities and teaching methods:
-- item not defined --
 
Assesment methods and criteria:
-- item not defined --
 
Language of instruction:
Slovak, English
 
Work placement(s):
There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Róbert Tichý on 04/30/2019.

Typ výstupu: