Dec 10, 2019   6:28 a.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus 1_ASU2_AU - Ateliérový seminár II - U (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ASU2_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár II - U
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.A) teoretické uvedenie zadania, prehĺbenie typologického poznania zadaného urbánneho priestoru a jeho možných premien, príprava paralelných príkladov riešenia zadaného priestoru z domácich i zo zahraničných zdrojov
B) prezentácia príkladov riešenia podobných priestorov na seminári
C) prehĺbenie témy do zvoleného a konzultovaného podtitulu
D) workshop nad skicami vízií riešeného priestoru
D) workshop nad alternáciami návrhu modelov daného areálu
E) odovzdanie elaborátu, hodnotenie
(dotácia 0/3)
 
a.1. charakteristika lokality
2. príklady domácich a zahraničných riešení
b.3. širšie vzťahy v zadaní a ich urbánny význam
4. výberový tematický okruh
c.5. idea-vízia vo vlastnom riešení
6. Záver, literatúra


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: