20. 11. 2019  18:39 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_DP_D - Diplomová práca (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DP_D
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (22 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Diplomová práca (dotácia 0/15)
 
a.1. - 4. týždeň
Samostatná práca /rešerš, kresebná príprava, práca na teoretickej časti
b.5. týždeň
Kontrola rozpracovanosti./študent predkladá jasnú koncepciu diplomovej práce v kresbách a časť teoretickej práce --rešerš/.
c.6.- 10. týždeň
Tvorba 3D modelu, vizualizácia, teoretická časť.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: