20. 6. 2019  1:03 Valéria
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_EPZ_D - Etiketa v profesijnom živote (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_EPZ_D
Názov predmetu: Etiketa v profesijnom živote
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Korporátna etiketa. (dotácia 1/1)
 
a.1. týždeň: Delenie korporátnej etikety.
b.2. týždeň: Základné princípy korporátnej etikety.
c.3. týždeň: Praktické cvičenia na základe získaných poznatkov.

2.Verbálna a neverbálna komunikácia. (dotácia 1/1)
 
a.4. - 5. týždeň: Verbálna a neverbálna komunikácia + praktické cvičenia.
b.6. - 7. týždeň: Ohodnotenie/zužitkovanie vyznamenania; komunikácia s kolegom.
c.8. týždeň: Etiketa v obliekaní.

3.Prezentácia. (dotácia 1/1)
 
a.9. - 10. týždeň: Osobnostná prezentácia a prezentácia produktu.
b.11. týždeň: Príprava na obhajobu diplomovej práce.
c.12. týždeň: Korporátna etiketa a protokol.
d.13. týždeň: Seminár k verejnej etikete; ako študenti vidia etiketu.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: