22. 7. 2019  21:22 Magdaléna
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SSK_D - Štátna skúška (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SSK_D
Názov predmetu: Štátna skúška
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre dizajnérske navrhovanie
• overenie vedomostí z teórie a metodológie dizajnu

Štátna skúška v praktickej rovine pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Obsahovo je diplomová práca zameraná na vypracovanie dizajnérskeho návrhu zodpovedajúceho požiadavkám na profil absolventa.
Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 2. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: