18. 7. 2019  1:19 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSD1_D - Vybrané state z dizajnu I (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSD1_D
Názov predmetu: Vybrané state z dizajnu I
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vybrané state z dizajnu (dotácia 6/0)
 
a.Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu dizajnu a architektúry
- Dizajnérska slušnosť a tvorivosť
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn: dejiny, kontext, ochrana diela
- Súvislosti techniky a dizajnu
- Vybraté problémy druhov dizajnu
- Špecializovaný blok z grafického dizajnu, etike a autorstve, ergonómie v dizajne


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: