24. 6. 2019  17:58 Ján
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSD2_D - Vybrané state z dizajnu II (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSD2_D
Názov predmetu: Vybrané state z dizajnu II
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahu dizajnu,sociálnych vied a architektúry
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné, technické a etické limity a dizajn
- Moderný dizajn: dejiny, kultúrne kontexty
- Súvislosti techniky a dizajnu
- Vybraté problémy rôznych oblastí dizajnu
- State z grafického dizajnu, ergonómie ,etiky a autorskom práve.
- Perspektívne trendy v dizajne


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: