25. 2. 2020  8:10 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_GRD1_D - Grafický dizajn I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_GRD1_D
Názov predmetu: Grafický dizajn I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Praktická časť (dotácia 0/7)
 
a.oboznámenie a výber témy
b.tvorba grafického dizajnu a pravidelné konzultácie
c.kontrola rozpracovanosti zadaní v 4. a 10. týždni

2.Teoretická časť (dotácia 0/6)
 
a.čo je grafický dizajn?
b.rozdelenie grafického dizajnu
c.využitie a zlyhanie grafického dizajnu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: