18. 2. 2020  8:38 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_TIMP_D - Tímové projektovanie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_TIMP_D
Názov predmetu: Tímové projektovanie
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do predmetu (vysvetlenie pojmov, predstavenie predmetu a zadania, cieľ projektu). (dotácia 1/1)
 
a.1.-2. týždeň: Rozdelenie do tímov. Stanovenie cieľov a príprava projektu (časový plán).
b.3. týždeň: Teória tímových rôl. Deľba práce v tíme. Príprava projektu formou rešerše. Teambuilding.
c.4. týždeň: Komunikácia v tíme. Príprava ankety pre cieľovú skupinu.
Teambuilding.

2.Práca v tíme a vývoj produktu. (dotácia 1/1)
 
a.5. týždeň: Rešerš v teréne a komunikácia s cieľovou skupinou. Teambuilding.
b.6. týždeň: Kreatívne tímy vo svete - prípadová štúdia. Teambuilding.
c.7. týždeň: Techniky tímovej práce. Stanovenie problémov projektu, distribúcia a exekúcia čiastkových zadaní v tíme a komunikácia ich riešení.

3.Koncepcie a riešenia. (dotácia 1/1)
 
a.8. týždeň: Genialita kolektívu. Predloženie koncepčných riešení projektu a konzultácia s pedagógom.
b.9. týždeň: Rozpracovanie jednotlivých riešení a ich prezentácia cieľovej skupine.
c.10. týždeň: Vyhodnotenie reakcií klienta a ich zapracovanie do riešení.

4.Finalizácia zvoleného riešenia. (dotácia 1/1)
 
a.11. týždeň: Víťazné a neúspešné tímy. Rozpracovanie návrhu a výber finálneho riešenia.
b.12. týždeň: Tímová prezentácia. Realizácia dizajnérskeho produktu.
c.13. týždeň: Vyhodnotenie.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: