15. 12. 2019  11:35 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PRX1_D - Prax I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PRX1_D
Názov predmetu: Prax I
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.Prax vo forme stáže s odporúčanou dĺžkou 4 týždne (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: