22. 1. 2020  9:00 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_GPR_D - Grafická prezentácia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_GPR_D
Názov predmetu: Grafická prezentácia
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
- oboznámenie sa s témami (pridelené na hlavnom ateliéri)

- spôsoby prezentácie

- druhy prezentácie

- použitie rôznych médií a materiálov pri prezentácii

- fonty a fotografie (ich použitie a licencie)

- príprava a výstup prezentácie

- odprezentovanie projektu (navrhnutého produktu)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: