11. 12. 2019  10:29 Hilda
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD2_D - Ateliér priemyselného dizajnu II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD2_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmet Ateliér priemyselného dizajnu II. je zameraný na osvojenie si spôsobu pokročilejšieho myslenia v rovine dizajnérskej kreativity tak, aby na konci semestra každý študent, ktorý absolvoval tento predmet v rozsahu hodinovej semestrálnej výmery, bol schopný predložiť projekt, jeho model aj grafické spracovanie na primeranej výtvarnej a dizajnérskej úrovni, a obhájiť svoj projekt aj verbálne.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: