23. 1. 2020  14:37 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD4_D - Ateliér priemyselného dizajnu IV (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD4_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu IV
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (15 kreditov)
Obsah predmetu:
1. týždeň
Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
2. týždeň
Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
3. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
4. týždeň
Kontrola rozpracovanosti I.
5. -- 7. týždeň
Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
8. -- 9. týždeň
Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
10. týždeň
Kontrola rozpracovanosti II.
11. -- 12. týždeň
Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
13. týždeň


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: