29. 3. 2020  3:39 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_SSK_D - Štátna skúška (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_SSK_D
Názov predmetu: Štátna skúška
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Štátna skúška v teoretickej rovine je zameraná na:
• overenie vedomostí pre dizajnérske navrhovanie
• overenie vedomostí z oblasti dejín umenia
• overenie vedomostí z oblasti konštrukcie, technológie a poznania súvislostí dizajnu.

Doplnkom štátnej skúšky je dokladovanie ateliérových prác 1. stupňa štúdia súborným portfóliom, ktoré dokumentuje vývoj študenta v štúdiu nosného okruhu štúdia študijného programu.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: