26. 1. 2020  3:17 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53321_D - Vybrané state z architektonického dedičstva I (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53321_D
Názov predmetu: Vybrané state z architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: