Nov 17, 2019   4:44 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Course syllabus 2_DP_D - Diplomová práca (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DP_D
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (22 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Diplomová práca (dotácia 0/15)
 
a.1. - 4. týždeň
Samostatná práca /rešerš, kresebná príprava, práca na teoretickej časti
b.5. týždeň
Kontrola rozpracovanosti./študent predkladá jasnú koncepciu diplomovej práce v kresbách a časť teoretickej práce --rešerš/.
c.6.- 10. týždeň
Tvorba 3D modelu, vizualizácia, teoretická časť.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: