24. 2. 2020  7:36 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DMM1_D - Dizajn v mäkkých materiáloch I (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DMM1_D
Názov predmetu: Dizajn v mäkkých materiáloch I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Oboznámenia sa s osnovou predmetu. (dotácia 0/2)
 
a.1. - 2. týždeň: Fakty z histórie papiera a textilu.

2.Výroba papiera a textilu. (dotácia 0/2)
 
a.3. - 4. týždeň: Výroba papiera a textilu. Návšteva výroby.
b.5. týždeň: Workshop/praktické cvičenia s papierom a textilom.
c.6. týždeň: Možnosti využitia papiera a textilu ako zdroja inšpirácie.
d.7. týždeň: Workshop/praktické kreatívne cvičenia s prvkami z papiera a textilu, výroba modelov.
e.8. - 9. týždeň: Pokračovanie cvičení, osobné konzultácie.

3.Tvorba kompozície a ideí pre dizajn. (dotácia 0/2)
 
a.10. - 11. týždeň: Tvorba kompozície a ideí pre dizajn.
b.12. - 13. týždeň: Prezentácie študentov spojená s dialógom o vytvorených produktoch.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: