Dec 7, 2019   0:28 a.m. Ambróz
Academic information system

Course syllabus 53705_D - Teória tvorby dizajnu I. (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53705_D
Názov predmetu: Teória tvorby dizajnu I.
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Type of output: