Jun 24, 2019   7:17 p.m. Ján
Academic information system

Course syllabus 53741_D - Interdisciplinárne aspekty dizajnu (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53741_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty dizajnu
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre (dotácia 6/0)
2.Architektonická slušnosť a urbánna demokracia (dotácia 6/0)
3.Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity (dotácia 6/0)
4.Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana (dotácia 6/0)
5.Proces techniky v architektúre (dotácia 6/0)
6.Vybrané problémy urbanizmu (dotácia 6/0)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Type of output: