19. 11. 2019  9:42 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MK - Mechanika kontinua (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MK
Názov predmetu: Mechanika kontinua
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Tenzory, algebra a analýza tenzorových polí. (dotácia 2/2)
 
a.Tenzory - definície a rozdelenie. Transformácia tenzorov.
b.Základné operácie s tenzormi.
c.Hlavné hodnoty, hlavné smery, invarianty tenzora.

2.Tenzor napätia a deformácie. (dotácia 2/2)
 
a.Tenzor a vektor napätia.
b.Tenzor deformácie.
c.Zovšeobecnený Hookeov zákon.

3.Základy variačného počtu. (dotácia 2/2)
 
a.Variačný počet a variačné princípy samostatných i viazaných polí.
b.Princíp virtuálných prác a virtuálných posunutí.
c.Aplikácia variačných princípov v metóde konečných prvkov.

4.Základy nelineárnej mechaniky kontinua (dotácia 2/2)
 
a.Deformačný pohyb nelineárnej mechaniky kontinua.
b.Tenzory konečných deformácii a konjugované mierky napätia.
c.Nelineárne variačné princípy a ich aplikácia v MKP.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: