18. 2. 2020  1:55 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TRHE - Trh s elektrinou (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TRHE
Názov predmetu: Trh s elektrinou
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: