19. 11. 2019  6:51 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-EE - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP2-EE
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Návrh riešenia.
Overenie riešenia.
Písomná prezentácia analýzy a riešenia problému.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: