27. 9. 2020  13:17 Cyprián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-EE - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-BP2-EE
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 2
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Návrh riešenia.
Overenie riešenia.
Písomná prezentácia analýzy a riešenia problému.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: