13. 12. 2019  5:42 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DIS - Diagnostika izolačných systémov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DIS
Názov predmetu: Diagnostika izolačných systémov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Druhy izolačných systémov, možnosti monitorovania ich stavu, Technické požiadavky na zdroje a meracie zariadenia, Diagnostika ochranných a pracovných pomôcok, zvodičov prepätia, prístrojových transformátorov, výkonových transformátorov a točivých strojov, Znalostné databázy, stavba expertných systémov.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: