23. 10. 2020  8:29 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TECHEE - Technológie v elektroenergetike (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-TECHEE
Názov predmetu:
Technológie v elektroenergetike
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
V predmete sa študenti oboznámia so základmi moderných technologických procesov pri výrobe a spracovaní materiálov, elektrických prvkov a zariadení pre elektroenergetiku. Predmet je venovaný nasledovným oblastiam: Plazma a jej použitie v technológii, využitie energetických lúčov (elektrónové zväzky). Vybrané technologické procesy v silnoprúdovej výrobe. Magnetické obvody, vlastnosti a vyžitie magnetických materiálov. Elektrické a magnetické obvody, vinutia a izolačné systémy. Diagnostika a degradačné procesy energetických zariadení.
Základy solárnych technológií pre využitie fotovoltickej a fototermálnej premeny a akumuláciu elektrickej energie.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: