12. 12. 2019  12:01 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-UIBE - Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UIBE
Názov predmetu: Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Stručná osnova predmetu
1. - 6.
Technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti v elektrotechnike. Účinky elektriny na ľudský organizmus. Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou. Označovanie a identifikácia v elektrotechnike. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách. Prostredia pre elektrické zariadenia. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštáciach budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Systém ochrany pred bleskom a ochrana pred prepätím. Základy požiarnej ochrany.

7. Úvod do prostredia MATLAB.
8. Simulačné prostredia pre analýzu dynamiky systémov.
9. Grafika v MATLABE.
10. Modelovanie zadaných systémov.
11. GUI v MATLABE.
12. Tvorba vlastných aplikácii v MATLABE.


7. Úvod do prostredia MATLAB.
8. Simulačné prostredia pre analýzu dynamiky systémov.
9. Grafika v MATLABE.
10. Modelovanie zadaných systémov.
11. GUI v MATLABE.
12. Tvorba vlastných aplikácii v MATLABE.
Požiadavky na ochranné vodiče. Vplyvy prostredia na elektrické zariadenia. Zaistenie bezpečnosti elektrických inštalácií budov a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Zaťažiteľnosť káblov a vodičov v elektrických inštaláciách. Uzemňovacie sústavy. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred pred účinkami atmosférickej elektriny a prepätím. Základy protipožiarnej ochrany.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: