26. 1. 2020  1:08 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-FTPP - Fyzika a technológia polovodičových prvkov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-FTPP
Názov predmetu: Fyzika a technológia polovodičových prvkov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: