10. 12. 2019  17:50 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-RST - Rádiokomunikačné systémy a trasy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RST
Názov predmetu: Rádiokomunikačné systémy a trasy
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Spektrum rádiových vĺn a jeho správa, šírenie elmag. vĺn v blízkosti zemského povrchu, v ionosfére a v troposfére, elektrické parametre a smerové vlastnosti antén, lineárne a plošné antény, sústavy antén, diverzitný príjem, miera množstva prenesenej informácie, entropia, zdrojové kódovanie, redundancia dát, kanálové kódovanie, samoopravné kódy, interleaving, digitálne modulácie, lokálne bezdrôtové komunikačné siete - WiFi, Bluetooth, ZigBee, mobilné komunikačné siete - GSM, UMTS, LTE, softvérovo definované radio - SDR, globálne systémy satelitnej navigácie - GPS, Galileo.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: